IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja

W dniach 17-19 kwietnia 2018 r. zorganizowano IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja. Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym”, Lublin Lwów 16-19 kwietnia 2018 r.

Głównym organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki Kultury UMCS w Lublinie.
Współorganizatorem była Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych. Patronat Honorowy nad konferencją objął Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego. Partnerami konferencji było Województwo Lubelskie i Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych.

Queen Województwa Lubelskiego 2018👑

W dniu 7 kwietnia 2018 r. zorganizowano finał konkursu Queen Województwa Lubelskiego 2018 w ramach ogólnopolskiego konkursu piękności Queen of Poland.