Blog

IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja

W dniach 17-19 kwietnia 2018 r. zorganizowano IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja. Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym”, Lublin Lwów 16-19 kwietnia 2018 r.

Głównym organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki Kultury UMCS w Lublinie.
Współorganizatorem była Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych. Patronat Honorowy nad konferencją objął Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego. Partnerami konferencji było Województwo Lubelskie i Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych.

Wydarzenie miało miejsce w obiektach Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie w dniach 16-17 kwietnia i w obiektach Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie w dniach 18-19 kwietnia. W Lublinie i we Lwowie kluczowym punktem programu Konferencji były sesje naukowe, w których wzięło czynny udział kilkudziesięciu naukowców z Polski i Ukrainy. Ponadto wykładom sesji plenarnych przysłuchiwało się liczne grono polskich i ukraińskich studentów i pracowników naukowych. W programie konferencji znalazło się także: zwiedzanie Lublina i Lwowa, program artystyczny i imprezy towarzyszące pozwalające na nieformalne spotkania uczestników, dyskusje i wymiana poglądów. W programie artystycznym zaprezentowały się projektantki mody z Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania z Lublina i z Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych ze Lwowa, modelki lubelskiej Agencji Art Models, a także gościnnie ksiądz Zbigniew Stępniak, który zaprezentował program operowy.

Comments are closed.